Behandelinformatie

Behandelinformatie

Spreekuur

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur van de huisarts moet u altijd vooraf een afspraak maken. Voor eenvoudige vragen kunt u ook overleggen met de assistente. De assistente zal u te woord staan en indien nodig of gewenst belt de huisarts u terug. Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klacht. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het dan aan bij het maken van de afspraak zodat we er rekening mee kunnen houden in onze agenda.

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Huisbezoeken worden afgelegd tussen 11.30 en 13.00 of na 16.00 uur.