NHG-accreditatie

Wij zijn trots te kunnen melden dat onze praktijk (als een van de eerste in Nederland) al sinds januari 2009 de NHG-praktijkaccreditering is toegekend. Dit is een kwaliteitskeurmerk van het Nederlandse Huisartsen Genootschap dat laat zien dat de praktijk actief werkt aan het verbeteren van haar kwaliteit. Voor deze officieleerkenning is de praktijk getoetst op de huidige situatie. Het medisch handelen, de praktijkvoering en de praktijkorganisatie zijn doorgelicht. Met deze informatie zijn plannen opgesteld om de kwaliteit nog verder te verbeteren.

 nhg

In 2011 zijn de volgende 3 verbeterplannen waargemaakt: Het in kaart brengen en controleren van de patienten met astma/COPD tussen de 16 en 40 jaar, meer schriftelijke informatie meegeven tijdens het consult en het digitaliseren van de bestaande patientendossiers. Dat wil zeggen dat wij geen papieren dossiers meer hebben maar dat alles in de computer is ingescand.

In 2012 is de huidige website opgezet. Daarnaast hebben wij gewerkt aan het inscannen van patientendossiers en het up to date maken van de voorgeschiedenis van alle patienten (want dat was nog niet optimaal). De patienten met hypertensie (hoge bloeddruk) zijn in kaart gebracht en worden vanaf nu volgens protocol behandeld met alles wat daarbij komt kijken zoals volgens protocol bloed laten prikken. Ook is de medicatie-uitwisseling met de apotheek verbeterd.

In 2013 zijn we aan de slag gegaan met het digitaal verzenden en ontvangen van patientendossiers bij in- en uitschrijving van patienten in plaatst van het hele patientendossier uit te moeten printen etc. Daarnaast zijn we bezig geweest om te proberen het aantal patienten dat zonder afbellen niet op een afspraak verschijnt terug te dringen door hun een waarschuwingsbrief te sturen en de volgende keer dat een patient niet verschijnt op een door hun gemaakte afspraak een nota te sturen van 10 euro. Ook hebben wij de kwetsbare ouderen in kaart gebracht. Dat wil zeggen dat van alle patienten die 75 jaar of ouder zijn en nog thuis wonen een vragenlijst is afgenomen om te onderzoeken of ze kwetsbaar zijn of niet. Daarna werd er een behandelplan opgesteld. 

Wij zijn in maart 2014 weer beoordeeld door iemand van de praktijkaccreditatie. Wij zijn blij dat onze inspanningen ertoe hebben geleid dat we weer voor een jaar het praktijkkeurmerk van het NHG hebben ontvangen! Wij gaan zo door. Vanaf nu hoeven we niet meer ieder jaar 3 grote verbeterplannen door te voeren maar houden we een grote lijst bij met al onze verbeteringen. Voor ons zelf gaan we wel gewoon door met deze grote verbeterplannen en houden wij u daar van op de hoogte. Indien u nog verbeteringen wilt doorgeven voor onze praktijk dan horen wij dat graag.

Ook in 2015, 2016, 2017 en 2018 is de praktijk weer doorgelicht door de NHG-accreditatie en zijn wij weer met vlag en wimpel geslaagd.

Het kwaliteitskeurmerk van de NHG gaat over de reguliere huisartsenzorg.