Praktijkinformatie

U kunt elke werkdag tijdens het spreekuur van de assistente bloed laten prikken. U hoeft dus niet perse naar de STAR toe. Maak wel even een afspraak, dan weet ze dat u komt.

Als u belt voor de uitslag van een bloedonderzoek of een ander onderzoek dan mogen de huisarts en de assistente alleen de uitslag doorgeven aan de persoon zelf. Soms is het niet duidelijk wanneer een uitslag aan een partner, vader of moeder gegeven mag worden. Vooral bij kinderen die nog niet zelf durven te bellen is dit soms lastig. Toch willen wij stimuleren uw kind of partner zelf te laten bellen voor uitslagen. Vanaf 12 jaar is het goed om dit aan te leren. Graag bellen tussen 13 en 16 uur voor uitslagen.

De overheid zegt hier het volgende over:

Een huisarts mag wel met de ouders of wettelijke vertegenwoordigers praten over de medische situatie van hun kinderen jonger dan 12 jaar. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar beslist de huisarts zelf of hij de ouders inlichtingen geeft. Hij doet dat na overleg met het kind.

Onze praktijk is aangesloten bij IZER
IZER is een zorggroep van huisartsen in de regio Rotterdam-Rijnmond. IZER ondersteunt de huisartsen bij het maken van gezamenlijke afspraken over de kwaliteit van de zorg die geboden wordt aan chronisch zieken en ouderen en de vergoeding hiervan. Deze afspraken worden gemaakt met de volgende zorgprofessionals: huisartsen, diëtisten, podotherapeuten, pedicures, prikposten en optometristen. Meer informatie over de voordelen die dit voor u heeft vindt u op
www.izer.nl

 

Omgangsregels/Huisregels:  

•Medewerkers, patiënten en begeleiders gaan op een respectvolle manier met elkaar om.

•Zonder toestemming is fotograferen of filmen niet toegestaan.

•Telefoneren is in de praktijk niet toegestaan. Wij vragen u hiervoor naar buiten te gaan.

•Alleen met een geldige reden kunt u in de praktijk aanwezig zijn.

•Bij calamiteiten volgt u de aanwijzingen van de medewerkers van de huisartsenpraktijk.

•De medewerkers van de praktijk zijn niet aansprakelijk bij schade, verlies of diefstal van eigendommen.

•Als de huisregels niet worden nageleefd wordt u de toegang tot de praktijk ontzegd.

•Van diefstal, verbaal of lichamelijk geweld, intimidatie of ander ongeoorloofd gedrag wordt aangifte gedaan bij de politie.